Metoda Vittoza – FoVea®, trening uważnej obecności

wpis w: Aktualności | 0

Zainteresowanych zapraszamy na kolejny cykl zajęć: FoVea® 1
FoVea to cykl zajęć grupowych opracowanych przez terapeutów Metody Rogera Vittoza (szwajcarskiego lekarza, 1863-1925 – więcej informacji poniżej).
Metoda Vittoza jest interesującą formą rozwijania uważnej obecności, dobrego samopoczucia i skuteczności działania. Zajęcia dostarczają uczestnikom narzędzia w radzeniu sobie ze stresem, rozwijają umiejętność wpływania na swój stan psycho-fizyczny, wzmacniają uwagę, koncentrację i zdolności zapamiętywania
Najbliższy cykl zajęć, składający się z 8 sesji, rozpocznie się w Krakowie w czwartek, 23 stycznia o godz. 18.00, w kawiarni Łąka Spotkań na ul. Siennej 5. Czas trwania pierwszego spotkania to 2,5 godziny (2 godz. sesji, 0,5 godziny wprowadzenia).
Kolejne sesje będą się odbywały w czwartki w godzinach 18.00-20.00 (również na ul. Siennej 5) godziny spotkania mogą ulec niewielkim przesunięciom w zależności od potrzeb uczestników. Grupa do 10 osób.
Koszt 400 zł (50 zł od osoby/za spotkanie). W razie trudności proszę o kontaktowanie się z prowadzącą zajęcia. Wpłaty na konto fundacji (dane na dole strony) lub opłata na miejscu. Możliwe wpłaty w ratach.

Prowadząca: Jadwiga Prokop, psycholog, trener programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, certyfikowany instruktor grup FoVea (certyfikat IRDC – l’Institut de Recherche et de Développement du Contrôle Cérébral).
Zgłoszenia na adres jaga.pro@gmail.com  do 22 stycznia.
Metoda Vittoza jest podejściem psychosensorycznym. Praca w cyklu FoVea 1 jest ukierunkowana przede wszystkim na rozwijanie receptywności, rozumianej jako 1/kontakt ze światem zewnętrznym za pośrednictwem zmysłów, 2/świadomość własnego ciała oraz 3/ świadomość prostych czynności codziennych (w odróżnieniu od czynności zautomatyzowanych).

Jest uczeniem się uważnej obecności bazującej na 5 zmysłach, które jest zintegrowane z codziennością. Oznacza to, że w praktyce wykorzystuje proste czynności dnia powszedniego do rozwijania umiejętności bycia obecnym „tu i teraz”, wyciszania gonitwy myśli, dobrego radzenia sobie z przeżyciami (emocje, uczucia).

Można więc też powiedzieć, że tworzy podstawy do rozwijania sztuki życia prostego i zdrowego, w intensywnym kontakcie z rzeczywistością odbieraną przez zmysły oraz z samym sobą.
Obszary oddziaływań w cyklu FoVea 1:
1/rozwijanie świadomości wrażeń słuchowych, dotykowych, węchowych, smakowych, wzrokowych,
2/marsz świadomy,
3/świadomość ciała,
4/świadomość czynności (acte conscient) i świadomość działań wolitywnych (acte volontaire),
5/eksplorowanie stanu spokoju i stanu energii,
6/praca nad emocjami,
7/świadomość oddechu.

Cykl FoVea® jest przedmiotem badań naukowych prowadzonych pod przewodnictwem Rebecca’i Shankland, wykładowcy psychologii na Uniwersytecie Pierre Mendes-France (Grenoble) od 2013 r.
Stwierdzone w dotychczasowych badaniach efekty FoVea® to:
– Zmniejszenie skutków stresu, niepokoju i stanów depresyjnych.
– Rozwój uwagi, koncentracji i zdolności zapamiętywania.
– Dobre samopoczucie (w subiektywnym odbiorze) oraz wzrost poczucia sensu życia, pozytywnych relacji z innymi, optymizmu, witalności, zainteresowania.
– Wzrost kompetencji emocjonalnych (wobec siebie i innych).

– Rozwój życzliwości (w odniesieniu do siebie i innych).
W badaniach stwierdza się, że uważność jest głównym mediatorem zmian.

Metoda Vittoz zawdzięcza swoją nazwę szwajcarskiemu lekarzowi. Dr Roger Vittoz (1863-1925) studiował medycynę w Lozannie, Neufchâtel i Genewie i z powodzeniem prowadził prywatną klinikę, która przyciągnęła wielu pacjentów nazywanych wówczas „neurastenicznymi”. Jednym ze znanych pacjentów Vittoz’a był Joseph Conrad. Poza nim także T.S. Eliot, J. Huxley (brat Aldous’a Huxley’a), William James .

Bazując na świadomej percepcji zmysłowej, odkrywa i wytycza drogę łagodzenia cierpienia i przywracania zdrowia swoim neurastenicznym pacjentom.

Następnie rozwija metodę skupioną głównie na rozwoju świadomości, w jej wymiarach fizycznym (cielesnym), umysłowym i emocjonalnym.

Kliniczne obserwacje niezmordowanego badacza, jakim był doktor Vittoz, prowadzą go do konkluzji, że stan pacjenta zależy od jakości funkcjonowania jego mózgu. Aby je usprawnić, zaleca ćwiczenia wzmacniające świadomość, dostosowane do każdej osoby oraz możliwe do włączenia w codzienne czynności (zintegrowane z codziennością).

Zatem, równolegle do współczesnego mu Freuda, który kieruje swoje badania ku wyjaśnieniu orędzi nieświadomości, Roger Vittoz kieruje swoje poszukiwania ku wzmocnieniu świadomości.

W 1911 r. Dr Vittoz opublikował wyniki swoich badań w książce napisanej z myślą o pacjentach. Sam zaznacza we wstępie: Moim najważniejszym celem jest pokazać, tak jak tylko będę potrafił, dlaczego są chorzy i jak mogą się wyleczyć. Trochę dalej dodaje: Jeśli chorzy, tzn. wszyscy którzy cierpią na to co nazywam niewystarczającą kontrolą, znajdą w tej książeczce jakąś drogę, wskazanie do uleczenia, albo chociaż tylko nadzieję – mój proponowany tu cel będzie spełniony.

Powyższy fragment w dużym stopniu ukazuje to co charakteryzowało doktora Vittoza tj. jego głęboką troskę i oddanie swoim pacjentom.

Książka ukazała się pod tytułem „Leczenie psychoneuroz przez reedukację kontroli mózgu”. Była regularnie wydawana od tego czasu. Z moich szacunków wynika, że doczekała się około 20 wznowień, ostatnie wydania w 2016 i 2018 r.

Jadwiga Prokop