Program jest ukierunkowany na wspieranie rodziców, w realizowaniu misji wychowania.

Jednakże „mogą z niego skorzystać i do tej pory już skorzystali, nie tylko rodzice ale też osoby pracujące z dziećmi lub takie, których praca wiąże się w istotny sposób z kontaktem z ludźmi – nauczyciele, pracownicy świetlic środowiskowych, domów opieki społecznej, lekarze, kuratorzy sądowi, pracownicy ośrodków adopcyjnych, księża, siostry zakonne i inni” w: J. Prokop „Co to za pomysl?” (zakładka Artykuły).

Lata 2012 – 2014 pokazały, że z powodzeniem można wykorzystać go także do rozwijania kompetencji wychowawczych szczególnych rodziców – odbywających wyrok w zakładach karnych. Dobre efekty realizacji programu, zaadoptowanego do warunków więziennych przez Jolantę Basistową – „Więzienie WIĘZI nie więzi” – sprawiły, że został zgłoszony przez Samorząd Województwa Małopolskiego do konkursu pary prezydenckiej „Dobry klimat dla Rodziny” i uzyskał nominację do nagrody. Patrz: http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/dla-rodziny/o-konkursie/lin/ii-edycja/nominowani/projekt,8.html