Wychowywać to kochać i wymagać”

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swoimi dziećmi czy wychowankami.

Uczy nie tyle „metod wychowania” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Szkoła dla rodziców, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, stała się przygodą mojego życia. Włożyłam w nią  całe swoje serce i te umiejętności i wiedzę, którymi dysponowałam. (…) Będąc opisem doświadczenia, a nie systemem – daje praktyczne wskazówki jak budować miłość – przekłada ją na codzienne, często rutynowe zachowania. (…) Pokazuje jak wychodzić z twarzą, bez wzajemnego upokarzania się z bardzo trudnych sytuacji…

Jolanta Basistowa „Droga do szkoły” – zakładka Artykuły

W Szkole dla Rodziców uczymy się, jak, na co dzień, w prostych, prozaicznych  sytuacjach godność człowieka (szczególnie „małego człowieka”, jakim jest dziecko) afirmować, potwierdzać, realizować.

Jadwiga Prokop „Co to za pomysł?” – zakładka Artykuły

Warsztaty Szkoły dla Rodziców i Wychowawców mają wprawdzie bardzo konkretny program, jednak sposób jego realizacji nie jest schematyczny. Zależy on w pewnej mierze zarówno od prowadzących i ich osobistych doświadczeń jak też od uczestników grupy i ich potrzeb. 

Agnieszka Zygmunt „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców a wyjątkowe rodzicielstwo” – zakładka Artykuły

Kiedy poproszono mnie o podzielenie się swoimi doświadczeniami na temat tego, jak stosowane metody „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” pomagają mi w pracy z młodzieżą, pomyślałam sobie, że właściwie niezupełnie pomagają, bo są trudne i wymagają mojej uważności. Mój dobry kontakt z uczniem rodzi się czasami bardzo powoli, a w relacji z nim to ja jestem osobą, która najpierw musi chcieć pracować nad sobą.

Ewa Fus-Kubacka „Zespół” – zakładka Artykuły


Podstawa programu to warsztaty „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

Główne tematy to:

  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu lub szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Druga część dotyczy relacji między rodzeństwem – uświadamia jak delikatna to materia, pokazuje drogi budowania porozumienia między  dziećmi.

W trzeciej zajmujemy się problemami ściśle związanymi z wiekiem „nastolatkowym”.


Program wykorzystuje rzetelną wiedzę psychologiczną i posługuje się prostym zrozumiałym językiem. Daje skuteczne narzędzia do budowania porozumienia i dialogu opartego na miłościszacunku. Uczy dobrej współpracy i rozwiązywania konfliktów w sposób, który nie przynosi poczucia przegranej lub wygranej ale podkreśla godność każdego człowieka, przez co umożliwia nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swoimi dziećmi czy wychowankami

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest też programem profilaktycznym, czyli takim, który wspomaga dziecko w rozwoju i chroni przed zachowaniami zagrażającymi. Daje wychowawcom i rodzicom możliwość skutecznego wpływania na dziecko oraz budowania relacji odpowiedzialnej, opartej na więzi.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychoedukacyjnych, które zawierają wprowadzenia tematyczne, rozwijane w ćwiczeniach i scenkach dramowych. Warsztaty stwarzają bardzo cenną dla rodziców i wychowawców możliwość wymiany doświadczeń.

W programie „Szkoły…” uczestnicy mogą spotykać się w grupach wsparcia realizując pogłębione tematy zajęć według własnych propozycji.

Program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” ma charakter uniwersalny – uwzględnia nie tylko relację dorosły-dziecko, lecz dotyczy sposobów porozumiewania się ludzi pomiędzy sobą.