Jolanta Basista, psycholog, mediator, lider programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Małopolsce, szkoli profesjonalistów, certyfikowany instruktor programu Golden Five, posiada Międzynarodowy Certyfikat w zakresie Szkolenia, Uczenia się i Rozwoju (Thames Valley University, London). Dwudziestoletnia praktyka w prowadzeniu warsztatów psychologicznych dla dorosłych, doświadczenie zawodowe z obszaru pomocy i integracji społecznej. Liczne publikacje popularyzujące psychologię komunikacji –  w Liście, Źródle, Psycho(b)logu (Polityka), Dzienniku Polskim, W drodze, Nowej Polszczyźnie. Prezes Fundacji Szkoła Dialogu. Mężatka, matka trzech dorosłych córek.
Ewa Fus-Kubacka, socjoterapeuta, nauczyciel. Doświadczony realizator programów psychoedukacyjnych dla młodzieży i osób dorosłych. Trener profilaktyki zachowań problemowych – certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – certyfikat ORE, rekomendacja na stronie www.ore.edu.pl. Mężatka, dwoje dorosłych dzieci.
Jadwiga Prokop, psycholog, trener programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (szkolenia dla profesjonalistów), współorganizator konferencji warsztatowych prezentujących program w różnych środowiskach (np dyrektorzy szkół i przedszkoli gminy Kraków, kuratorzy sądowi, nauczyciele). Prowadziła warsztaty także poza Polską – Ukraina, Rosja, wiceprezes Fundacji Szkoła Dialogu. Aktualnie w trakcie szkolenia we Francji: IRDC Institut de Recherche et de Développement du Contrôle Cérébral: Formation „Instructeur de Groupe FoVea. Żona Marcina, matka sześciorga dorosłych dzieci (babcia Szymka, Dominika i Ignacego).
Marcin Prokop, absolwent Wychowania Plastycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Współpracował ze środowiskiem  Szkoły dla Rodziców i Wychowawców od 2000 r. opracowując i projektując graficznie materiały konferencyjne. Prowadził warsztaty także poza Polską – Ukraina, Rosja. Mąż Jagi, ojciec sześciorga dzieci, dziadek Szymka, Dominika i Ignacego.
Agnieszka Zygmunt, ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje jako ologofrenopedagog z dziećmi autystycznymi z zaburzeniami sprzężonymi. Od 1998 r. prowadzi warsztaty „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, certyfikat ORE. Prywatnie: szczęśliwa żona i matka szóstki dzieci.