Metoda Vittoza – FoVea®, trening uważnej obecności

wpis w: Aktualności | 0

Od 2018 roku jako fundacja działamy na rzecz prezentacji, upowszechniania Metody Vittoza, przede wszystkim treningu uważnej obecności  FoVea®, opracowanego przez terapeutów Metody Vittoza.
FoVea to cykl zajęć grupowych.

Metoda Vittoza jest interesującą formą rozwijania uważnej obecności, dobrego samopoczucia i skuteczności działania. Zajęcia dostarczają uczestnikom narzędzia w radzeniu sobie ze stresem, rozwijają umiejętność wpływania na swój stan psycho-fizyczny, wzmacniają uwagę, koncentrację i zdolności zapamiętywania.

Trening prowadzi Jadwiga Prokop, psycholog, trener programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, certyfikowany instruktor grup FoVea, aktualnie szkoląca się w metodzie terapi Vittoza w Vittoz IRDC – l’Institut de Recherche et de Développement du Contrôle Cérébral w Paryżu.

Metoda Vittoza jest podejściem psychosensorycznym. Praca w cyklu FoVea 1 jest ukierunkowana przede wszystkim na rozwijanie uważności (receptywności, réceptivité), rozumianej jako 1/kontakt ze światem zewnętrznym za pośrednictwem zmysłów, 2/świadomość własnego ciała oraz 3/ świadomość prostych czynności codziennych (w odróżnieniu od czynności zautomatyzowanych).

Jest uczeniem się uważnej obecności bazującej na pięciu zmysłach Nauka uważnej obecności w cyklu FoVea jest zintegrowane z codziennością. Oznacza to, że w praktyce wykorzystuje proste czynności dnia powszedniego do rozwijania umiejętności bycia obecnym „tu i teraz”, wyciszania gonitwy myśli, dobrego radzenia sobie z przeżyciami (emocje, uczucia).

Można więc też powiedzieć, że tworzy podstawy do rozwijania sztuki życia prostego i zdrowego, w intensywnym kontakcie z rzeczywistością odbieraną przez zmysły oraz z samym sobą.
Obszary oddziaływań w cyklu FoVea 1:
1/rozwijanie świadomości wrażeń słuchowych, dotykowych, węchowych, smakowych, wzrokowych,
2/marsz świadomy jako forma ćwiczenia czynności świadomych (acte conscient),
3/świadomość ciała,
4/świadomość czynności (acte conscient) i świadomość działań wolitywnych (acte volontaire),
5/eksplorowanie stanu spokoju i stanu energii,
6/praca nad emocjami – przyjęcie, nazwanie, umieszczenie w kontekście,
7/świadomość oddechu.

Cykl FoVea® jest przedmiotem badań naukowych prowadzonych pod przewodnictwem Rebecca Shankland, wykładowcy psychologii na Uniwersytecie Pierre Mendes-France (Grenoble) od 2013 r.
Stwierdzone w dotychczasowych badaniach efekty FoVea® to:
– Zmniejszenie skutków stresu, niepokoju i stanów depresyjnych.
– Rozwój uwagi, koncentracji i zdolności zapamiętywania.
– Dobre samopoczucie (w subiektywnym odbiorze) oraz wzrost poczucia sensu życia, pozytywnych relacji z innymi, optymizmu, witalności, zainteresowania.
– Wzrost kompetencji emocjonalnych (wobec siebie i innych).

– Rozwój życzliwości (w odniesieniu do siebie i innych).
W badaniach stwierdza się, że uważność jest głównym mediatorem zmian.

Metoda Vittoz zawdzięcza swoją nazwę szwajcarskiemu lekarzowi. Dr Roger Vittoz (1863-1925) studiował medycynę w Lozannie, Neufchâtel i Genewie i z powodzeniem prowadził prywatną klinikę, która przyciągnęła wielu pacjentów nazywanych wówczas „neurastenicznymi”. Jednym ze znanych pacjentów Vittoz’a był Joseph Conrad. Poza nim także T.S. Eliot, J. Huxley (brat Aldous’a Huxley’a), William James .

Bazując na świadomej percepcji zmysłowej, odkrywa i wytycza drogę łagodzenia cierpienia i przywracania zdrowia swoim neurastenicznym pacjentom.

Następnie rozwija metodę skupioną głównie na rozwoju świadomości, w jej wymiarach fizycznym (cielesnym), umysłowym i emocjonalnym.

Kliniczne obserwacje niezmordowanego badacza, jakim był doktor Vittoz, prowadzą go do konkluzji, że stan pacjenta zależy od jakości funkcjonowania jego mózgu. Aby je usprawnić, zaleca ćwiczenia wzmacniające świadomość, dostosowane do każdej osoby oraz możliwe do włączenia w codzienne czynności (zintegrowane z codziennością).

Zatem, równolegle do współczesnego mu Freuda, który kieruje swoje badania ku wyjaśnieniu orędzi nieświadomości, Roger Vittoz kieruje swoje poszukiwania ku wzmocnieniu świadomości.

W 1911 r. Dr Vittoz opublikował wyniki swoich badań w książce napisanej z myślą o pacjentach. Sam zaznacza we wstępie: Moim najważniejszym celem jest pokazać, tak jak tylko będę potrafił, dlaczego są chorzy i jak mogą się wyleczyć. Trochę dalej dodaje: Jeśli chorzy, tzn. wszyscy którzy cierpią na to co nazywam niewystarczającą kontrolą, znajdą w tej książeczce jakąś drogę, wskazanie do uleczenia, albo chociaż tylko nadzieję – mój proponowany tu cel będzie spełniony.

Powyższy fragment w dużym stopniu ukazuje to co charakteryzowało doktora Vittoza tj. jego głęboką troskę i oddanie swoim pacjentom.

Książka ukazała się pod tytułem „Leczenie psychoneuroz przez reedukację kontroli mózgu”. Była regularnie wydawana od tego czasu. Z moich szacunków wynika, że doczekała się około 20 wznowień, ostatnie wydania w 2016 i 2018 r.

Jadwiga Prokop